Меню

УИАнын корреспондент-мүчөлөрү


 1. Абдрахматов Канатбек Ермекович (сейсмология)
 2. Абдрахманов Толобек Абылович (тарых)
 3. Абидов Абдыкадыр Омарович (техникалык механика)
 4. Айдаралиев Арсен Асылбекович (коомдук саламаттык жана саламаттыкты сактоо)
 5. Бакашова Жылдыз Кемеловна (адабият)
 6. Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович (хирургия)
 7. Боконбаев Кулубек Джоомартович (экология)
 8. Борубашов Бекбосун Ишенбекович (юриспруденция)
 9. Бримкулов Улан Нургазиевич (автоматташтырылган башкаруу системалары)
 10. Давлятов Улукбек Рыскулович (транспорт)
 11. Джаилов Джумабек Сатаевич (экономика)
 12. Джаманбаев Мураталы Джузумалиевич (механика)
 13. Дженбаев Бекмамат Мурзакматович (биология, биогеохимия)
 14. Ешиев Абдыракман Молдалиевич (медицина)
 15. Жеенбаев Нурбек Жаныбекович (физика, атомная спектроскопия)
 16. Жумабаева Таасилкан Токтомаматовна (биология)
 17. Ибраимов Абыт Ибраимович (генетика)
 18. Имазов Мухаме Хусезович (дунгантаануу)
 19. Исманов Ахматбек Исманович (экономикалык илимдер)
 20. Ишекеев Назаркул Ишекеевич (педагогика)
 21. Канатбек Азиз (политология, социология)
 22. Койчуманова Чолпон Урушбековна (тарых)
 23. Койчуева Мээрим Тураровна (экономика)
 24. Кыдырбаева Раиса Заитовна (адабият таануу)
 25. Мамакеев Канат Мамбетович (клиникалык физиология)
 26. Мамбетакунов Эсенбек (педагогика)
 27. Маразыков Турусбек Сейдакматович (кыргыз тили)
 28. Мусакожоев Шайлобек (экономикалык теория)
 29. Матиева Гулбадан (математика)
 30. Намазбеков Мамбетакун Намазбекович (кан тамырлар хирургиясы)
 31. Обозов Алайбек Джумабекович (энергетика)
 32. Оморов Рахатбек Арсыбекович (хирургия)
 33. Оморов Роман Оморович (управление в социальных и экономических системах)
 34. Оморов Туратбек Турсунбекович (управление в технических системах)
 35. Осмонов Оскон Джусупбекович (тарых)
 36. Оторбаев Джоомарт Каипович (физика)
 37. Панков Павел Сергеевич (математика – жаңы эффекттерди компьютерден издөө теориясы)
 38. Пищугин Федор Васильевич (химия)
 39. Сатывалдиев Абдураим (химия)
 40. Султаналиева Рая Мамакеевна (физика, физика твердого тела)
 41. Сулайманов Жаныш Дайырович (балдар ортопедиясы)
 42. Тентиев Жумабек (курулуш структуралары жана архитектура)
 43. Уметалиева Джамал Темиркуловна (искусствотаануу)
 44. Ураимов Мамасабыр (тоокен машиналары)
 45. Усманов Салават Фаргатович (геотехнология)
 46. Усупбаев Акылбек Чолпонкулович (урология, андрология)
 47. Усубалиев Бейшенбай Шенкеевич (кыргыз тили)
 48. Худайбергенова Бермет Мерлисовна (генетика)
 49. Шалпыков Кайыркул Тункатарович (биологиялык ресурстар)
 50. Шерипов Нурлан Турганбекович (юридикалык илимдер)
 51. Ырысов Кенешбек Бакирбаевич (неврология, нейрохирургия)

Шилтемелер