Кыргыз математиги, КР УИАнын академиги А. Бөрүбаевдин эл аралык деңгээлде таанылган илимий ачылышы

Кыргыз математиги, КР УИАнын академиг Алтай Бөрүбаевдин «Мейкиндиктеги абсолют операциясы менен толуктоо операциясынын ордун алмаштыруу касиети» аттуу илимий ачылышы эл аралык деңгээлде таанылды.

Академик А.А. Бөрүбаев дүйнөнүн 16 өлкөсү тарабынан түзүлгөн Сократ илимий комитети тарабынан дүйнөлүк окумуштуулардын реестрине Борбор Азиядан биринчи болуп кирген.

2023-жылдын март айында Мадрид университетинин (Испания) чакыруусу менен академик А.А. Бөрүбаев математика илимдер институтунда илимий баяндама жасап, кийин Цюрих университетиндеги (Швейцария) кесиптештери менен жолуккан.

2023-жылдын 10-22-июнунда Кытай тараптын чакыруусу менен академик А.А. Бөрүбаев Циндао университетине (КЭР) барып, илимий доклад жасап, Илимий кызматташтык маселелерин талкуулады. Анын иш сапарынын жүрүшүндө академик А.А. Борубаевге Циндао Университетинин Ардактуу профессорунун диплому салтанаттуу түрдө тапшырылды.

Цзинань шаарында (КЭР) жаш таланттар форумунда куттуктоо сөз сүйлөдү.
Жакын арада академик А.А. Бөрүбаевдин Патра университетине (Греция) барып, илимий доклад менен чыгып сүйлөөсү жана илимий кызматташтыкты талкуулоосу күтүлүүдө.


Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер