Azattyk “Эки бир” – the president Murat Jumataev

Azattyk “Эки бир” – the president Murat Jumataev’s interview


Кыргызстандын өнүгүүсүндө илимдин орду кандай болушу керек?

Уктурууга КР Улуттук илимдер академиясынын президенти Канатбек Абдрахматов

128
Scientists
24
Discoveries
19
Patents