Меню

Коомдук илимдер бөлүмү


Төрага, академик Акматалиев Абдылдажан Амантурович 64-26-15, 39-20-23
А. А. Алтмышбаев атындагы философия, укук жана социалдык-саясий изилдөө институту
Б. Джамгерчинов атындагы Тарых, археология жана этнология институту
Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институту
Академик Дж. Алышбаев атындагы Экономика институту
Мамлекет жана укук институту

Шилтемелер