Меню

Президиумдун курамы


КР УИАнын Президиумунун мүчөлөрү:

Абдрахманов Төлөбек Абылович – мүчө-корреспондент;

Акматалиев Абдылдажан Амантурович – академик;

Баетов Батыркул Исаевич – экономика илимдеринин доктору;

Борубаев Алтай Асылканович – академик;

Жеенбаев Нурбек Жаныбекович – мүчө-корреспондент;

Жунушов Асанкадыр Темирбекович – академик;

Ибраимов Осмонакун Ибраимович – академик;

Карабекова Джамиля Усенгазиевна – б.и.д., профессор;

Обозов Алайбек Джумабекович – мүчө-корреспондент;

Усманов Салават Фаргатович – мүчө-корреспондент;

Шалпыков Кайыркул Тункатарович – мүчө-корреспондент.


Шилтемелер