Меню

УИАнын президенттери


Скрябин Константин Иванович (1878-1972)
СССР Илимдер академиясынын филиалынын президенти (1943- 1952-жж.)
Академик (13.12.1954-ж.)
Ахунбаев Иса Коноевич (1908-1975)
СССР Илимдер академиясынын филиалынын президенти(1952-1954-жж.)
Кыргыз ССР Илимдер академиясынын президенти (1954-1960-жж.)
Академик (13.12.1954-ж.)
Каракеев Курман-Гали (1913-2012)
Кыргыз ССР Илимдер академиясынын президенти (1960-1978-жж.)
Академик (20.11.196-ж.)
Адышев Муса Мирзапаязович (1915-1979)
Кыргыз ССР Илимдер академиясынын президенти (1978-ж.)
Академик (30.06.1961-ж.)
Иманалиев Мурзабек Иманалиевич (1931-2017)
Кыргыз ССР Илимдер академиясынын президенти (1979-1986-жж.)
Академик (28.03.1989-ж.)
Лавёров Николай Павлович (1930 – 2016)
Кыргыз ССР Илимдер академиясынын президенти (1987-1989-жж.)
Академик (15.06.1979-ж.)
Акаев Аскар Акаевич (1944)
Кыргыз ССР Илимдер академиясынын президенти (1989-1990-жж.)
Академик (03.07.1987-ж.)
Айтматов Ильгиз Торокулович (1931)
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президенти (1990-1993-жж.)
Академик (28.03.1989-ж.)
Койчуев Турар Койчуевич (1938)
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президенти (1993- 1997-жж.)
Академик (28.03.1989-ж.)
Жээнбаев Жаныбек Жеенбаевич (1931-2007)
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президенти (1997-2007-жж.)
Академик (28.03.1989-ж.)
Жоробекова Шарипа Жоробековна (1945)
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президенти (2007-2012-жж.)
Академик (25.12.2000-ж.)
Эркебаев Абдыганы Эркебаевич (1953)
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президенти (2012-2017-жж.)
Академик (21.12.1993-ж.)
Джуматаев Мурат Садырбекович (1957)
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президенти (2017-2022-жж.)
Академик ( 2006-ж.)
Абдрахматов Канатбек Ермекович
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президенти (2022-ж.)
Корреспондент-мүчө ( 2021-ж.)

Шилтемелер