Меню

Физика-техникалык, математикалык жана тоо-кен-геологиялык илимдер бөлүмү


Төрага, мүчө корреспондент Жеенбаев Нурбек Жаныбекович 39-19-26, 39-18-67
Суу маселелери жана гидроэнергетика институту
М. М. Адышев атындагы Геология институту
Геомеханика жана жер казынасын өздөштүрүү институту
Машина таануу жана автоматика институту
Сейсмология институту
Математика институту
Академик Ж. Жеенбаев атындагы Физика институту

Шилтемелер