Меню

Химия-технологиялык, медицина-биологиялык жана айыл-чарба илимдери бөлүмү


Төрага, мүчө корреспондент Шалпыков Кайыркул Тункатарович 64-62-94, 64-19-90
Биология институту
Химия жана фитотехнология институту
Э. З. Гареев атындагы Ботаникалык бак
Тоо физиологиясы жана медицина институту
Биотехнология институту
П.А.Гана атындагы илимий-өнөр жай токой изилдөө борбору
Медициналык проблемалар бөлүмү

Шилтемелер