Меню

Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун кызматкерлери Алматыдагы эл аралык илимий-практикалык конференцияга катышып келишти


Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун директору академик А.Акматалиев, адабият бөлүмүнүн башчысы К.Койлубаев жана ага илимий кызматкер А.Ажыбаев казак элинин көрүнүктүү уулу, академик Заки Ахметовдун 95 жылдыгына арналган “Академик Заки Ахмет уулунун илимий мурасы жана азыркы казак адабияттаануусу” аталышындагы илимий –практикалык конференцияга катышып келишти. Анда академик А.Акматалиев “Заки Ахметов жана казак-кыргыз адабий байланыштары” аталышындагы баяндамасында окумуштуунун кыргыз-казак байланыштарын чыңдоого кошкон салымы тууралуу сөз кылды. Ал эми адабият бөлүмүнүн бөлүм башчысы, филология илимдеринин доктору К.Койлубаев “Абай – академик Заки Ахметовдун иликтөөлөрүндө” деп аталган докладында илимпоздун Абайтаануу жаатындагы жасаган илимий эмгектерин талдоого алса, ага илимий кызматкер А.Ажыбаев “Заки Ахметов жана манастаануу маселелери” деген аталыштагы докладдарын тартуулашты.


Шилтемелер