Электрондук кабылдама

+996 (312) 39-23-66;

г.Бишкек, просп. Чуй 265а

Электрондук почта
Кембридж университетинин окумуштууларынын КР УИАсындагы иш сапары

2023-жылдын 16-майынан 6-июнуна чейин Кыргыз Республикасынын УИАнын Химия жана фитотехнология институту менен Кембридж университетинин өсүмдүктөр департаментинин ортосундагы узак мөөнөттүү эки тараптуу келишимдин алкагында илимий экспедиция Жогорку гүлдүү өсүмдүктөрдүн эндемикалык жана сейрек кездешүүчү түрлөрүн изилдөө Жалал-Абад, Талас, Чүй, Ысык-Көл жана Нарын облустарына пландалууда.

Экспедиция учурунда гербарий материалы чогултулат, ошондой эле Кембридж университетинде андан аркы молекулярдык-генетикалык изилдөөлөр үчүн кыртыш үлгүлөрү алынат. Ошондой эле КР УИАнын Э. Гареев атындагы Ботаникалык бакчанын, үрөн фондусу жана тирүү өсүмдүктөрдүн коллекциясы толуктанат.

         Экспедицияга катышып жаткан окумуштуулар:

         Кембридж университетинен: Бретт Вилсон (Ph/D), Марго Саран жана Кэтрин Грейс;

         Кыргыз Республикасынын УИА: Химия жана фитотехнологиялар институтунун директору, корреспондент – мүчө Шалпыков К.Т., илимий кызматкерлер Рогова Н.А., Долотбаков А.К., Усон уулу Чынгыз жана Кыргыз Республикасынын УИАнын Биология институтунун профессору Лазков Г.А.;

         Эл аралык «Фауна жана флора» Эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн Султангазиев О.

         2023 – жылдын 16-майында Кыргыз Республикасынын УИАнын президенти, корреспондент – мүчө Абдрахматов К.Е. менен жолугушуусу болду, анда Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы менен мындан аркы илимий кызматташуу маселелери боюнча, КР УИАнын Э. Гареев атындагы Ботаникалык багынын коллекциялык фондун инвентаризациялоого жана санариптештирүүгө көмөк көрсөтүү пландаштырууда.


Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер