Электрондук кабылдама

+996 (312) 39-23-66;

г.Бишкек, просп. Чуй 265а

Электрондук почта
“Бишкек шаарында жана жалпы Кыргызстанда суунун тартыштыгынын себеби” аттуу илимий тегерек стол

2023-жылдын 15-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Суу проблемалары жана гидроэнергетика институту “Бишкек шаарында жана жалпы Кыргызстанда суунун тартыштыгынын себеби” аттуу илимий тегерек стол өткөрдү.

Илимий тегерек столду өткөрүүнүн максаты – Бишкек шаарында жана жалпы Кыргызстан боюнча суунун тартыштыгынын себептерин илимий изилдөө. Бул илимий тегерек столдо суунун тартыштыгынын актуалдуу проблемалары, суунун жетишсиздиги проблемасы боюнча практикалык чараларды жана сунуштарды иштеп чыгуу жана чечим кабыл алуучу жактар үчүн суу ресурстарын башкаруу ыкмалары талкууланды.

Бул жолугушууга бардык кызыкдар адамдар: мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ЖМК, эксперттер, суу көйгөйлөр жаатында изилдөөлөрдү жүргүзгөн илимий кызматкерлер чакырылды.

Тегерек столдун жыйынтыгы боюнча төмөнкү чечим кабыл алынды:

1 Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын илимий-изилдөө мекемелеринин Бишкек шаарынын жана башка региондордун калкын суу менен туруктуу камсыз кылууга кызыкдар мамлекеттик органдар, мекемелер, чечим кабыл алуучу жактар менен тыгыз кызматташуусу керектиги;

2 Суу ресурстарын башкаруу системасын өркүндөтүү максатында иштелип чыккан практикалык сунуштарды тийиштүү мекемелерге жиберүү.


Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер