Электрондук кабылдама

+996 (312) 39-23-66;

г.Бишкек, просп. Чуй 265а

Электрондук почта
26.06.2023 – Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институтунун жаңы имаратынын ачылышы.

2023-жылдын 26-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институтунун жаңы имаратынын ачылышы болот.
Кыргыз Республикасынын УИАнын Сейсмология институту өзүнүн карамагына профилдик багыттагы эки кабаттуу заманбап имаратты изилдөө борборунун штаб-квартирасы катары алат.
БААУ менен Cейсмология институтунун кызматташтыгы 2018-жылы башталган, анын максаты туруктуу өнүгүү, урбанистика, сейсмология жана сейсмикалык коопсуздук жаатында илимий дисциплиналар аралык фундаменталдык жана прикладдык изилдөөлөрдү жүргүзүү аркылуу Кыргызстандын жана Борбордук Азиянын башка өлкөлөрүнүн жарандарынын жашоосунун сапатын жана коопсуздугун жогорулатуу болуп саналат.


Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер