Электрондук кабылдама

+996 (312) 39-23-66;

г.Бишкек, просп. Чуй 265а

Электрондук почта
Ядролук сыноолорго ар тараптуу тыюу салуу жөнүндө Келишим Уюмунун (ОДВЗЯИ) аткаруучу катчысы Роберт Флойддун 2023-жылдын 08-сентябрындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын жамааты менен жолугушуусу.

2023-жылдын 08-сентябрында ОДВЗЯИнын аткаруучу катчысы Роберт Флойд Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында (КР УИА) болду. Роберт Флойд жана КР УИАнын президенти, корреспондент-мүчө К.Е. Абдрахматов менен  кызматташуунун деңгээли талкууланып, КР УИАнын кызматкерлеринин ОДВЗИнын уставында жазылган милдеттенмелерге ылайык ишине тийиштүү баа берилди, ошондой эле мындан аркы кызматташуунун келечеги талкууланды.

Роберт Флойд КР УИАнын илимий институттарынын өкүлдөрү менен, ОДВЗЯнын максаттары жана милдеттери жөнүндө кыскача маалымат берди, КР УИАнын кызматкерлеринин суроолоруна жооп берди.

Иш сапарынын алкагында Роберт Флойд КР УИАнын Сейсмология институтуна барды, анда ОДВЗЯИ эл аралык маалымат борборунун түзүмдүк бөлүмү болгон КР УИАнын маалымат борборунун (ПОСТ093) иши жөнүндө презентация болду. Ошондой эле КР УИАнын сейсмология институтунун  тарыхый архиви боюнча экскурсия өткөрүлдү жана аны сактоо боюнча, анын ичинде ар кандай дүйнөлүк ядролук полигондордо өндүрүлгөн жана КР УИАнын  сейсмикалык станциялары тарабынан жазылган ядролук жарылуулардын жазууларын санариптештирүү жана талдоо боюнча иштер көрсөтүлдү. Жолугушунун аягында ОДВЗЯИ эл аралык мониторинг системасына кирген “Ала-Арча” сейсмикалык станциясына экскурсия жүргүзүлдү.


Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер