Электрондук кабылдама

+996 (312) 39-23-66;

г.Бишкек, просп. Чуй 265а

Электрондук почта
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы менен К.И. Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук Агрардык Университети илимий кызматташуу тууралуу макулдашууга кол коюшту

2023 – жылдын 15-сентябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин “Ѳлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө илимдин салымын жогорулатуу чаралары жөнүндө” Жарлыгын ишке ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы менен К.И. Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук Агрардык Университети илимий кызматташуу тууралуу макулдашуу кабыл алышты.

Документке Кыргыз Республикасынын УИАнын президенти К. Е. Абдрахматов жана университеттин ректору Р.З. Нургазиев кол коюшту.

Кол коюлган Макулдашуунун предмети өлкөнүн туруктуу социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө ата мекендик илимдин салымын жогорулатуу максатында илимий-изилдөө, инновациялык жана билим берүү ишмердигин интеграциялоо жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо боюнча күч-аракеттерди бириктирүү, ошондой эле эки тараптын кадрдык потенциалын, материалдык-техникалык жана инфраструктуралык базаларын биргелешип пайдалануу болуп саналат.


Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер