Электрондук кабылдама

+996 (312) 39-23-66;

г.Бишкек, просп. Чуй 265а

Электрондук почта
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында Химия-технология, медицина-биология жана айыл чарба илимдери бөлүмүнүн жылдык сессиясы болуп өттү

2024-жылдын 22-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында КР УИАнын Химия-технология, медицина-биология жана айыл чарба илимдери бөлүмүнүн (ХТМБАЧИБ) жылдык сессиясы болуп өттү. Бɵлүмдүн бюросунун төрагасы, КР УИАнын корреспондент-мүчөсү К.Т. Шалпыков “ХТМБАЧИ бɵлүмүнүн 2023-жылдагы илимий жана илимий-уюштуруучулук ишмердүүлүгүнүн негизги жыйынтыктары” аттуу баяндамасын окуду.

Бɵлүмдүн бюросунун төрагасынын орун басары, КР УИАнын корреспондент-мүчөсү К.М. Мамакеев “2023-жылы ХТМБАЧИ бɵлүмүнүн мүчɵлɵрүнүн илимди өнүктүрүүгө жана илимий изилдөөлөргө кошкон салымы жөнүндө” аталышында баяндама жасады.

ХТМБАЧИ бɵлүмү 5 илимий-изилдөө институтун бириктирет: Химия жана фитотехнология институту, Биотехнология институту, Биология институту, Тоо физиологиясы жана медицина институту, Э. Гареев атындагы Ботаникалык бак илимий-изилдөө институту.

Бɵлүм фундаменталдык жана прикладдык актуалдуу көйгөйлөрдү координациялоого жана чечүүгө багытталган көп кырдуу илимий-уюштуруу иштерин жүргүзөт.

Бɵлүмдүн отчётун тɵмɵнкү шилтеме аркылуу карасаӊыз болот:кирүү  


Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер