Электрондук кабылдама

+996 (312) 39-23-66;

г.Бишкек, просп. Чуй 265а

Электрондук почта
ЖАШ ОКУМУШТУУЛАРДЫН ИЗДЕНҮҮЛӨРҮ ҮЧҮН…

2024-жылдын 26-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын кичи конференц-залында КР УИАнын президенти, мүчө-корреспондент Абдрахматов Канатбек Ермековичтин, “Илимий долбоорду кантип жазуу керек” деген аталыштагы  лекциясы болуп өттү.

Лекцияга докторанттар, аспиранттар, илимий даражаларды изденүүчүлөр –  илимдер академиясынын жаш окумуштуулары катышты.

        Теманын пайда болуу тарыхына кайрыла кетсек: Лекция тууралуу  идея 2024-жылдын 17-январында  Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын аспиранттарынын, илимий даражаларын изденгендердин жалпы чогулушунан кийин жаралган.

Ошондогу катышкандардын баары келечектеги жаш изденүүчүлөргө изденген эмгектери кандидаттык же доктордук диссертацияларын коргоо, монография, окуу китептерин, макалаларды чыгаруу менен аяктап, ийгиликке жетүүсүн каалашкан.

     Чындыгында азыркы учурда илимий эмгектерди тариздөөгө, долбоорлорду жазууга жогорку талаптар коюлууда. Ошондуктан бул маселе боюнча угуучулардын көптөгөн суроолоруна кийинки жолугушуу болгондо толугурак жооп бере тургандыгын КР УИАнын президенти  К. Е. Абдрахматов аларга билдирди.


Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер