Электрондук кабылдама

+996 (312) 39-23-66;

г.Бишкек, просп. Чуй 265а

Электрондук почта
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ МЕНЕН “КРЫМ ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ” АЙМАКТАР АРАЛЫК КООМДУК УЮМУНУН ОРТОСУНДАГЫ КЫЗМАТТАШТЫК КЕЛИШИМ

2024-жылдын 27-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президенти, мүчө-корреспондент Абдрахматов Канатбек Ермекович жана Крым илимдер академиясынын аймактар аралык коомдук уюмунун президенти, мүчө-корреспондент Паштецкий Владимир Степанович илимий, илимий-техникалык жана инновациялык ишмердүүлүк чөйрөсүндө кызматташуу ниети жөнүндө протоколго кол коюшту.

Кызматташуунун максаттары: кызматташтык Крым илимдер академиясынын ишмердүүлүгүнө кирген КР жана РФ аймактарынын окумуштууларынын, изилдөөчү-адистеринин, иштеп чыгуучуларынын чыгармачыл жана ишкер байланыштарын өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүүгө багытталган.

Кызматташтыктын багыттары: илимий-технологиялык чөйрөдө, өз ара кызыккан илимий-технологиялык билимдерди талдоо жана жайылтуу жана маалымат алмашуу, кызматташуунун артыкчылыктуу багыттарында эксперттик коомчулуктуктардын тармагын түзүү болуп саналат. Маалымат чөйрөсүндө технологиялар трансферинин алкагында инновациялык долбоорлор, сунуштар жана технологиялык суроо-талаптар жөнүндө маалымат алмашуу.


Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер