Электрондук кабылдама

+996 (312) 39-23-66;

г.Бишкек, просп. Чуй 265а

Электрондук почта
УЛУУ АТА-МЕКЕНДИК СОГУШТУН АРДАГЕРИ САДЫБАКАСОВ КЕМЕЛЬ АМАНОВИЧТИН 100 ЖЫЛДЫК МААРАКЕСИ

2024 жылдын 31-май күнү Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын жыйындар залында Кыргыз Республикасынын Президентинин “Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө” Жарлыгына ылайык жана Улуу Ата Мекендик согуштагы Жеңиштин 80-жылдыгына карата, көрүнүктүү советтик партиялык, комсомолдук, коомдук ишмер, Улуу Ата-Мекендик согуштун ардагери Садыбакасов Кемель Амановичтин 100 жылдык мааракесине арналган конференция болуп өттү.

Конференцияда КР УИАнын Вице-президенти, академик, юридика илимдеринин доктору Ч.И. Арабаев элибиздин татыктуу уулу, көрүнүктүү советтик-партиялык, комсомолдук, коомдук ишмер, Улуу Ата-Мекендик согуштун ардагери К.А. Садыбакасов кайсы кызматта иштебесин, анын маанисин жете түшүнүп, аз эле убакытта анда орун алган кемчиликтерди четтетип, иштеген кызматкерлердин демилгелүү, чыгармачылык менен иштөөсүнө жетишип тургандыгын белгиледи. Акыл-эстүүлүгү, жогорку адамкерчилиги, адамдарга жасаган зирек мамилеси аны менен бирге иштегендердин урматтоосуна бөлөнгөндүгүн айтты.

К.А. Садыбакасов Кыргыз ССР Жогорку Советине бир-нече ирет, СССР Жогорку Советинин алтынчы чакырылышынын (1962-1966 жж.) Эл депутаты болуп шайланган. КПССтин ХХII съездине делегат болуп катышкан.

«Ардак белгиси», «Эмгек Кызыл Туу» ордендери менен, бир нече жолу Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун Ардак грамоталары, СССРдин медалдары менен сыйланган.

К.А. Садыбакасовдун ысымы туулуп-өскөн айылынын көчөсүнө берилген.

шилтеме

 

 

       

 


Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер