Электрондук кабылдама

+996 (312) 39-23-66;

г.Бишкек, просп. Чуй 265а

Электрондук почта
Төрага, мүчө корреспондент Шалпыков Кайыркул Тункатарович 64-62-94, 64-19-90 Биология институту Химия жана фитотехнология институту Э. З. Гареев атындагы Ботаникалык бак Тоо физиологиясы жана медицина институту Биотехнология институту П.А.Гана атындагы илимий-өнөр жай токой изилдөө борбору Медициналык проблемалар бөлүмү ...
16.03.2023

КР УИА Биология Институту 1943-жылы СССР ИА Кыргыз филиалынын курамында негизделген жана республикада жалгыз таксономиялык жана экосистеманын артүрдүүлүгүн, айлана-чөйрөнү коргоону жана биологиялык ресурстарды туруктуу туура колдонуунун көйгөйлөрүн изилдеген фундаменталдык илимий жана маалымат берүүчү-методикалык борбор болуп саналат. 2018-жылы ага КР УИА П. А Ган атындагы Токой институтун бириктирген. Бүгүнкү күндө ал ...
17.07.2019

Түзүлүү тарыхы Кыргызстанда химия областын изилдөөнүү өнүктүрүү Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында Россиянын, Украинанын, Белорусиянын алдыңкы химиялык институттары менен байланыштуу болгон. Республикада химиялык илимдердин пайда болуусуна СССРдин ИА Кыргыз филиалынын жана анын курамында Химия институнун түзүлүүсү себеп болгон (СССР ЭКК (Элдик Комиссарлардын Кеңеши) 1943 ж. 5 январындагы № 8 Токтому). ...
5.07.2019

1 2

Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер
Шилтемелер