Электрондук кабылдама

+996 (312) 39-23-66;

г.Бишкек, просп. Чуй 265а

Электрондук почта
Институттун ишмердиги жана тарыхы Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер Академиясынын математика Институту – жетектөөчү илимдер борбору. 1955-жылы Республикалык Илимдер Академиясынын Президиумунун астында бөлүмдөр уюштурулган, 1960-жылы физика, математика жана механика Институту болуп кайрадан түзүлгөн. 1962-жылы математика жана физика Институту болуп аталган. 1984-жылы физика жана математика институтунун математикалык лабораторияларынын базасында математика Институту уюштурулган. ...
5.07.2019

Институттун тарыхынан Институтта илимий изилдөөлөр 3 негизги багытта жүрүп жатат: Кыргызстандын регионалдык геологиясы жана пайдалуу кен байлыктары Тянь-Шандын регионалдык географиясы жана геоэкологиясы. Азыркы учурда геологиялык багытта ийгиликтүү өнүгүүлөр уланууда: Палеозойдун бүктөлмө-бырышталган облустарындагы кембрийге чейинкилик табигый (түзүмдөрүнүн) геологиясы боюнча; метаморфдукформациялардынгеологиясыжана геодинамика боюнча; металлогения жана кендин пайда болуусу боюнча. Божомолдоо-металлогениялык куруулардын негизи ...
5.07.2019

КРнын УИАнын СУУ КӨЙГӨЛӨР ЖАНА ГИДРОЭНЕРГЕТИКА ИНСТИТУТУ 1992 түзүлгɵн. Анын иши Кыргызстан үчүн приориттеттик жана стратегиялык мааниге ээ болгон фундаменталдык  илимий изилдɵɵлɵргɵ жана прикладдык иштетүүлɵргɵ багытталган. Институт 6 лаборатория, Тянь-Шань бийик тоолу изилдөөчү борборду жана коооптуу гидрологиялык кубулуштарын изилдɵɵчү Ала-Арча полигонун камтыйт. Институттун ишмерлигинин негизги багыттары Ыссык-Кɵл жана Чүй аймактарынын ...
5.07.2019

Институттун тарыхынан 1965 жылы Кыргыз ССРнин Илимдер академиясынын (ИА)физика жана тоотектердин механикасы Институтунда бургулоочу техникаларды комплекстүү механизациялоонун жана автоматташтыруунун илимий негиздеринин бөлүмү негизделген. 1970ж. бөлүмдүн коллективи Кыргыз ССРнин автоматика Институтуна которулуп тоо-тек машинелерин таануу жана механика бөлүмү болуп кайта өзгөртүлгөн 1988 ж. автоматика Институнун «Импульс» Илимий-инженердик борбору (ИИБ) түзүлгөн. 1990 ...
5.07.2019

1 4 5 6

Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер
Шилтемелер