Меню

КР УИАны өнүктүрүүнүн стратегиясы


КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН 2013-2025-жж. КАРАТА ӨНҮГҮҮ СТРАТЕГИЯСЫ

Мазмуну
1 Киришүү 5
2 Илимдин жана КР УИАнын Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык жана маданий-гуманитардык өнүгүүсүндөгү ролу 7
3 Кыргыз Республикасындагы илим менен инновациялардын азыркы учурдагы абалы 10
4 Стратегиянын негизги максаттары жана милдеттери 15
5 Кыргыз Республикасынын өнүгүү артыкчылыктары жана КР УИАда илим менен технологияны өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары 15
6 КР УИАны жаңылаштыруунун (реформалоонун) негизги багыттары 17
6.1 Функционалдык кайра куруу 17
6.2 Уюштуруу түзүмүн жана башкаруу системин жаңылаштыруу 17
6.3 КР УИА каржылоо системин өркүндөтүү 18
7 Илим менен инновациянын мыйзамдык базасын өркүндөтүү 19
8 Илимди, билим берүүнү жана өндүрүштү (бизнести) жуурулуштуруу жараяндарын өркүндөтүү 20
9 Илимий кадрларды даярдоо жана аларды социалдык жактан коргоо 23
10 Илимдин материалдык-техникалык базасын жана маалыматтык камсыздоосун өнүктүрүү 24
11 КР УИАнын Эл аралык кызматташуусун өрчүтүү 27
12 Стратегияны жүзөгө ашыруунун күтүлгөн натыйжалары, баскычтары жана аныктагычтар 27
1. Тиркемелер: 2013-2017-жылдарга каралган фундаменталдык жана колдонмо ИИМдер жана иштеп чыгуулардын академиялык алкактык программасынын долбоору
2. КР УИА инновацияга багытталган долбоорлору

Шилтемелер