КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2017-жылдын 17-октябры № 672 Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын уставын бекитүү жөнүндө «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине, «Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ТОКТОМ КЫЛАТ: 1. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын уставы тиркемеге ылайык бекитилсин. 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1997-жылдын 9-декабрындагы ...
5.10.2019

Эл аралык байланыштар ОМСиСО КР УИАсы эл аралык практикада кабыл алынган формаларды жана каражаттарды эл аралык илимий алмашууларда пайдаланат: илимий-изилдөө жана тажрыйба аткаруу үчүн –конструктордук иштерди тартат. УИАга катышкан эл аралык уюмдар менен бирге эл аралык илимий мекемелерди жана уюмдарды түзүүгө; бир тараптуу негизде алмашып, Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигинин илимдер ...
30.09.2019

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү, 1999-жылдын 26-ноябры Ушул Мыйзам менен жаңы товар (кызмат көрсөтүү) же жаңы сапаттарга ээ товар (кызмат көрсөтүү) алуу максатында топтолгон жана өздөштүрүлгөн жетишкендиктерди (билимдерди, технологияларды) жүзөгө ашырууга багытталган инновациялык ишти мамлекеттик жөнгө салуунун максаттары жана принциптери, мамлекеттик тармактык инновациялык-инвестициялык инфраструктуранын курамы, структурасы жана уюмдаштырылышы, укуктук, экономикалык жана ...
5.07.2019

1 2 3

Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер