Электрондук кабылдама

+996 (312) 39-23-66;

г.Бишкек, просп. Чуй 265а

Электрондук почта
Аспирантура, докторантура Аспирантура жогорку окуу жайдан кийин билим берүү системасында илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоонун негизги формасы болуп саналат. КР УИАнын аспирантурасында окуу мөөнөтү 3 (күндүзгү) жана 4 (сырттан окуу) жылга созулат. КР УИАнын аспирантурасына кимдер тапшыра алышат? КР УИАнын аспирантурасына адис же магистр диплому менен тастыкталган жогорку кесиптик билими ...
20.11.2023

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президиуму тарабынан 28.03.2018 №26 «БЕКИТИЛГЕН». Жаңы редакциясы: 25.10.2023-ж. №54     Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын илимий-изилдөө мекемелеринин илимий, илимий-уюштуруучулук жана инновациялык ишмердигинин натыйжалуулугун баалоо боюнча рейтингдик система жөнүндө ЖОБО   Жобо төмөнкү бөлүмдөрдү камтыйт:   Илимий-изилдөө мекемелеринин (ИИМ) ишинин натыйжалуулугунун критерийлери жана аларды балл ...
14.11.2023

КР УИА Президиумунун № 13 токтому менен 2020-жылдын 25-мартында бекитилген   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН «АРДАКТУУ АКАДЕМИК» НААМЫ ЖӨНҮНДӨ ЖОБОСУ (2023-жылдын 25-октябрындагы редакциясы, Президиумдун № 53 токтому)   Жалпы жоболор “Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын (КР УИА) Ардактуу академиги” наамы КР УИАнын мүчөсү болбогон окумуштууларга: – илимди илимий маанидеги ...
14.11.2023

Бекитилген КР УИА Президиумунун Токтомуменен 13-жылдын 25-марты, 2020-жыл.   Жобо КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН “АРДАКТУУ ДОКТОР” НААМЫ ЖӨНҮНДӨ (2023-жылдын 25-октябрындагы редакциясы, Президиумунун № 53 токтому)                                                 ...
14.11.2023

1 2 3 4

Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер
Шилтемелер