Электрондук кабылдама

+996 (312) 39-23-66;

г.Бишкек, просп. Чуй 265а

Электрондук почта
Төрага, мүчө корреспондент Жеенбаев Нурбек Жаныбекович 39-19-26, 39-18-67 Суу маселелери жана гидроэнергетика институту М. М. Адышев атындагы Геология институту Машина таануу, автоматика жана Геомеханика институту Сейсмология институту Математика институту Академик Ж. Жеенбаев атындагы Физика институту ...
16.03.2023

Кыргыз Республикасынын курамындагы физика институту илимий изилдөө мекемеси катары 1984-жылы уюшулган. Институттун курамындагы 10 лабораторияда 21 илимдин докторлору, анын ичинен 4 академик жана 2 мүчөө-корреспонденти, 28 илимдин кандидаттары эмгектенишет. Негизги илимий – изилдөө багыттары Институттун ишмердүүлүгү: Атомдук жана молекулалык спектроскопия; Конденсирленген абалдын физикасы; Төмөнкү температурадагы плазма; Оптика, радиофизика жана атмосферанын ...
14.07.2019

Институттун түзүлүү тарыхы 1952-ж. СССР ИАнын Кыргыз филиалынын Президиумунда Геофизика сектору түзүлгөн (кызматкерлердин үч бирдигинен турган штат менен). Ал 1956-ж. кайра Сейсмология бөлүмү болуп аталат. Аны ф.-м. и.д. Е.А. Розова жетектеген (кийинчерээк академик болгон). 1960-ж. Кристаллография бөлүмүнүн жана лабораториясынын базасында жаңы Математика, физика жана механика институту түзүлгөн. Аны ф.-м.и.д., академик ...
5.07.2019

Институттун тарыхынан 1960-жылы Кыргыз ССРнин Илимдер академиясынын Геология институттуна караштуу Тоо иштери бөлүмүнүн негизинде Тоо иштери институту уюштурулган. Жер катмарынын жогорку бөлүгү жөнүндөгү илимий билимдердин өнүгүшүндө породалык массивдин табыгий чыңалуу талаасынын калыптанышын жана анын тоо-кен иштеринин кесепетинен келип чыккан өзгөрүүлөрүн изилдөө көйгөйлөрүнө өзгөчө көңүл буруу кажети келип чыкан. Тоо тектик ...
5.07.2019

1 2

Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер
Шилтемелер