Электрондук кабылдама

+996 (312) 39-23-66;

г.Бишкек, просп. Чуй 265а

Электрондук почта
2024-жылдын 13-апрелинде президент Садыр Жапаров Улуттук илимдер академиясын пландан тышкары келди. Мамлекет башчы кызматкерлердин иштөө шарттары менен таанышып, ошондой эле академиянын окумуштуулары жана жетекчилиги менен баарлашты. Баарлашуунун жүрүшүндө Садыр Жапаров илимпоздорду илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, жаңы инновациялык технологияларды иштеп чыгуу, өлкөнүн алдында турган түрдүү маселелер боюнча эксперттик кеп-кеңештерди берүү аркылуу экономика ...
13.04.2024

1961-жылдын 12-апрелинде Юрий Гагарин адамзат тарыхына жаңы доорду ачып, жаңылык киргизген. Анын башкаруусу астында“Восток” спутниги орбитага чыгарылып,  Жер шарын 108 минутада айланып чыккан.          Ошондон бери жер жүзүндөгү өлкөлөрдүн окумуштуулары  галактиканын сырдуу мейкиндиктерин терең изилдөөгө  киришишкен. Советтер Союзунун составына кирген  Кыргызстан да бул ачылыштан сыртта калбай дүйнөлүк космостук өнөр жайынын ...
12.04.2024

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын ардактуу академиги, техника илимдеринин доктору, профессор Тажибаев Кушбакали Тажибаевич жана техника илимдеринин кандидаты Тажибаев Данияр Кушбакалиевичтин илим тармагындагы көп жылдык изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы өз жемишин берди. Илим жаатында жаңы ачылыш алып келген илимпоздордун “Тектоникалык жер титирөөлөрдү болтурбоо ыкмасы” деген темадагы илимий эмгеги жогору бааланды.  Анын илимге ...
8.04.2024

2024-жылдын 2-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы жана Россия Илимдер академиясынын Сибирь федералдык агробиотехнологиялар илимий борбору (РАН СФНЦА) илимдин федералдык мамлекеттик бюджеттик мекемеси жашоо илимдери, жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу, прибордук жана эксперименталдык-техникалык өз ара аракеттенүү жаатында Тараптардын ортосунда өз ара пайдалуу кызматташуу, өз ара аракеттенүү жана биргелешкен илимий-техникалык ишмердүүлүк жөнүндө макулдашуу ...
2.04.2024

1 2 3 4 5 135

Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер
Шилтемелер