Электрондук кабылдама

+996 (312) 39-23-66;

г.Бишкек, просп. Чуй 265а

Электрондук почта
А. С. Джаманбаев атындагы Жаратылыш байлыктары институту (ЖБИ) Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Президиумунун 2008-жылдын 7-июлунда №34 токтомунун негизинде,Түштүк бөлүмгө караштуу Жаратылыш байлыктарын комплекстүү пайдалануу жана Жаңы технологиялар институттарынын бириктирилүүсүнүн негизинде түзүлгөн. Бүгүнкү күндө ЖБИ инстититунда 56 дан ашуун кызматкер эмгектенишет. Алардын ичинен 30 илимий кызматкер, 9 илимдин докторлору, 3 ...
17.07.2019

КР УИА Биология Институту 1943-жылы СССР ИА Кыргыз филиалынын курамында негизделген жана республикада жалгыз таксономиялык жана экосистеманын артүрдүүлүгүн, айлана-чөйрөнү коргоону жана биологиялык ресурстарды туруктуу туура колдонуунун көйгөйлөрүн изилдеген фундаменталдык илимий жана маалымат берүүчү-методикалык борбор болуп саналат. 2018-жылы ага КР УИА П. А Ган атындагы Токой институтун бириктирген. Бүгүнкү күндө ал ...
17.07.2019

СССР Илимдер Академиясынын 1943-ж. негизделген Кыргыз филиалынын тутумундагы Тил, адабият жана тарых институтунун Тарых бөлүмүн А. Н. Бернштам жетектеп, анда Б. Д. Жамгерчинов, С. М. Абрамзон, 50-жылдары А. Г. Зима, С. Ильясов, К. Үсөнбаев, Т. Дүйшөмалиев, А. Каниметов ж.б. сыяктуу көрүнүктүү окумуштуу тарыхчылар иштешкен. Алгач институтта бир гана тарых сектору ...
14.07.2019

1 2 3 4 5 6

Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер
Шилтемелер