Электрондук кабылдама

+996 (312) 39-23-66;

г.Бишкек, просп. Чуй 265а

Электрондук почта
2024-жылдын 26-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын кичи конференц-залында КР УИАнын президенти, мүчө-корреспондент Абдрахматов Канатбек Ермековичтин, “Илимий долбоорду кантип жазуу керек” деген аталыштагы  лекциясы болуп өттү. Лекцияга докторанттар, аспиранттар, илимий даражаларды изденүүчүлөр –  илимдер академиясынын жаш окумуштуулары катышты.         Теманын пайда болуу тарыхына кайрыла кетсек: Лекция тууралуу  идея 2024-жылдын 17-январында  ...
26.01.2024

2024-жылдын 19-январында 92 жаш курагында узакка созулган оорудан Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын корреспондент-мүчөсү жана ардактуу академиги, экономика илимдеринин доктору, профессор Исманов Ахматбек Исманович дүйнөдөн кайтты.          Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын жалпы жамааты маркумдун үй-бүлɵсүнɵ жана жакындарына тереӊ кайгыруу менен кɵӊүл айтат ...
23.01.2024

2024-жылдын 22-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында КР УИАнын Химия-технология, медицина-биология жана айыл чарба илимдери бөлүмүнүн (ХТМБАЧИБ) жылдык сессиясы болуп өттү. Бɵлүмдүн бюросунун төрагасы, КР УИАнын корреспондент-мүчөсү К.Т. Шалпыков “ХТМБАЧИ бɵлүмүнүн 2023-жылдагы илимий жана илимий-уюштуруучулук ишмердүүлүгүнүн негизги жыйынтыктары” аттуу баяндамасын окуду. Бɵлүмдүн бюросунун төрагасынын орун басары, КР УИАнын корреспондент-мүчөсү К.М. Мамакеев “2023-жылы ...
22.01.2024

2024-жылдын 19-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында Кыргыз Республикасынын Президентинин “Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө” Жарлыгын ишке ашыруу жана Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасынын жаранын руханий өнүктүрүүнүн жана калыптандыруунун узак мөөнөттүү идеологиялык стратегиясынын долбоорун иштеп чыгуу” тескемесин аткаруу боюнча иш-аракеттерди көрүү максатында “Кыргызстандагы коомдук-гуманитардык илимдердин азыркы абалы жана ...
19.01.2024

1 2 3 4 5 130

Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер
Шилтемелер