Электрондук кабылдама

+996 (312) 39-23-66;

г.Бишкек, просп. Чуй 265а

Электрондук почта
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү, 1999-жылдын 26-ноябры Ушул Мыйзам менен жаңы товар (кызмат көрсөтүү) же жаңы сапаттарга ээ товар (кызмат көрсөтүү) алуу максатында топтолгон жана өздөштүрүлгөн жетишкендиктерди (билимдерди, технологияларды) жүзөгө ашырууга багытталган инновациялык ишти мамлекеттик жөнгө салуунун максаттары жана принциптери, мамлекеттик тармактык инновациялык-инвестициялык инфраструктуранын курамы, структурасы жана уюмдаштырылышы, укуктук, экономикалык жана ...
5.07.2019

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН 2013-2025-жж. КАРАТА ӨНҮГҮҮ СТРАТЕГИЯСЫ Мазмуну № 1 Киришүү 5 2 Илимдин жана КР УИАнын Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык жана маданий-гуманитардык өнүгүүсүндөгү ролу 7 3 Кыргыз Республикасындагы илим менен инновациялардын азыркы учурдагы абалы 10 4 Стратегиянын негизги максаттары жана милдеттери 15 5 Кыргыз Республикасынын өнүгүү артыкчылыктары жана ...
2.07.2019

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Бишкек шаары, 2002-жылдын 25-июлу N 132 (КР 2016-жылдын 14-июнундагы N 80<, 2017-жылдын 28-июнундагы N 110 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын ишинин укуктук негиздерин жана кепилдиктерин, анын мамлекеттик бийликтин органдары менен башка илимий, илимий-техникалык жана инновациялык ишти жүзөгө ашыруучу субъекттер менен болгон өз ...
2.07.2019

1 2 3

Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер
Шилтемелер